12 Haziran 2011 Pazar

Köstebek Resimleri, Köstebek fotoğrafları, Köstebekler Hakkında Bilgiler

Köstebek Resimleri, Köstebek fotoğrafları, Köstebekler Hakkında Bilgiler.
köstebek resimleri, mole photo


Köstebekler toprakları kazarak ve eşeleyerek hayata uyum sağlamışlardır. Ağız ve burunları hortum gibi uzundur. Gövdeleri silindir biçiminde, gözler körelmiş veya körelerek derinin altında kalmıştır. Kulak kepçeleri bulunmaz. Ön ayakları toprağı kazmaya uyum sağlamış ve kürek biçiminde dir. Parmak sayıları önde ve arkada ayakda 5 adet’ tir. Postları kısa ve sık kıllarla örtülüdür. Diş yapıları sivrifarelere göre daha ilkel yapıdadır. Genellikle hepsi toprak altında yaşam sürerler. Yüzeye çıkardıkları toprak yığınları ile bilinirler. Yuvaları çok karmaşık şekildedir.
köstebek resimleri, mole photo

Böcekçiler takımından memeli hayvan. Bu takımın önemi, en eski biçimleriyle, üç ayrı takımın hareket noktası olmasından kaynaklanır: Söz konusu takımlar şöyle sıralanabilir: birincisi Uçan galeopithecusa indirgenmiş olan abalı memeliler; ikincisi, uçan memeliler, yani yarasaları içine alan yarasalar takımı; üçüncüsü, en gelişmiş üyeleri insanımsılar olan primatlar. Böcekçiler arasında, köstebekler, kazıcı etkinlikleriyle yeraltı yuvalarında yaşamaya uyarlanmış çok özelleşmiş hayvanlardır. Ön üyeleri, evrim sırasında, enlemesine bir konum kazanmış ve aynı takımın kazıcı olmayan türlerinin ön ayaklarına göre o kadar önde yer almıştır ki, dirsekler kulak açıklığı düzeyinde bulunur. Bu ön üyeler, eller dışında, hemen hemen tümüyle derinin altına gömülmüştür. Eller geniş ve beş parmaklıdır. Burada döner kemiğe özgü orak biçiminde bir susamsı kemik seçilir. Köstebeklerin gözleri çok küçüktür ve aralarında görmek için ancak dar bir yarık bırakan kalın gözkapaklarıyla örtülüdür. Bu nedenle, her ne kadar gözbebekleri az çok normal bir yapı göstergesi de, bazı köstebekler gerçekte kördür.
köstebek resimleri, mole photo

Avrupa köstebeği on beş sm boyun uzun silindir biçiminde bedeni, üç sm kuyruğu olan, kadife gibi kısa ve sık tüylü, başı hemen hemen doğrudan gövdeye bağlanmış küçük bir hayvandır. Uzamış olan burun bölgesi, ucu toprağı kaldırmaya, delmeye yarayan ve çok nazik bir dokunma organı oluşturan özel kemikçiklere donanmış, domuz burnuna benzer bir oluşumla son bulur. Gözü küçük ve körelmiştir. Ama koklama ve işitme organları çok gelişmiştir. Ön üyeleri kısa ve güçlüdür, iç bölümünü kesici hale getiren orak biçiminde bir kemikle ve çok gelişmiş tırnaklarla donanmış büyük bir elle son bulur.
köstebek resimleri, mole photo

El ayası, kazma işlemini kolaylaştırabilmek için dışa ve geriye dönüktür. Köstebek, yıl boyunca hareketlidir ve kış uykusuna yatmaz. Kışın, toprak altında daha derine iner. İlkbaharda, her zaman aynı amaca yönelik olan bir plana göre karmaşık bir dehlizler ağı oluşturur. Köstebek yuva ve sığınak olan merkezi bir odada son bulan kalıcı geçitler ve av geçitleri olmak üzere iki çeşit dehliz kazar. Dehliz, aralıklı olarak kazılan toprağın atıldığı bir tür hava deliğiyle dışarı açılır ve bu açıklıkların bulunduğu yerlerde köstebek toprağı denen küçük yığınlar oluşur. Köstebek yararlıdır, çünkü çok miktarda kurtçuk, böcek ve kurdu yok eder. Ama dehlizleri ekili alanları alt üst eder. Avrupa da iki tür köstebek daha yaşar; Talpa ceaca, Avrupa köstebeğine çok yakındır; Akdeniz ülkelerindeki Talpa romana nınsa çok güçlü dişleri vardır. Yakın cinslerden Scalapus Kuzey Amerika da, Mogura da Japonya da yaşar.
köstebek resimleri, mole photo

köstebek resimleri, mole photo
köstebek resimleri, mole photo

köstebek resimleri, mole photo
köstebek resimleri, mole photo

köstebek resimleri, mole photo
köstebek resimleri, mole photo

köstebek resimleri, mole photo
köstebek resimleri, mole photo

köstebek resimleri, mole photo
köstebek resimleri, mole photo

köstebek resimleri, mole photo
köstebek resimleri, mole photo

Kör hayvanlar, Köstebek resim, Köstebek resimleri, Köstebekler, Köstebeklerin özellikleri, Yeraltında yaşayan canlılar, yavru köstebek resimleri, avucun içinde kstebek yavruları
köstebek resimleri, mole photo

Hayvan Bakımı, Hayvan Eğitimi, Hayvan Resimleri Veterinerlik & Hayvan Sağlığı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Hayvan Bakımı, Hayvan Eğitimi, Hayvan Resimleri ********* Veterinerlik & Hayvan Sağlığı